Loud Crowd je organizacija civilnog društva koja okuplja eksperte u oblasti crowdfunding-a, ljudskih prava i zaštite životne sredine koji se bave različitim aspektima razvoja kampanja.

Edukacija

Edukativni programi koje realizuje Loud Crowd su jedinstveni programi u Srbiji i regionu koji imaju specifično kreiran pristup učenju. Edukaciju realizuju eksperti sa iskustvom razvoja i vođenja crowdfunding kampanja, kao i vođenja marketinških projekata i projektnog menadžmenta, komunikacije i rada sa medijima.

Mentorstvo

Osim edukacije, Loud Crowd pruža i usluge mentorstva timovima u pripremi i realizaciji crowdfunding kampanje. Mentorska podrška podrazumeva kontinuirani feedback od strane eksperata iz Loud Crowd i kontinuirano učenje tima o različitim aspektima crowdfunding-a.

Crowdfunding akademije & bootcamps

Crowdfunding akademija je specijalizovani četvorodenvni program edukacije u oblasti crowdfunding-a koji pokriva sve relevatne aspekte vođenja crowdfunding kampanje. Bootcamp je intenzivni jednodnevni ili dvodnevni program edukacije u oblasti crowdfunding-a razvijen sa ciljem da se veći broj učesnika u kratkom vremenskom periodu upozna sa osnovnim pojmovima u vezi sa crowdfunding-om.

Loud Crowd tim

Dusan Vulovic

Dušan Vulović

Founder / President

ivana srdanovic

Ivana Srdanović

Communications Manager

Miloš Bogdanović

Graphic Designer

Tanja Gostiljac

Tanja Gostiljac

Finance & Legal

Back to top