Loud Crowd u svom radu polazi od tri osnovne premise – okosnica naših aktivnosti, a podršku nam pružaju naši partneri.

Podrška je neophodnost

Loud Crowd podržava pojedince i grupe sa važnim idejama, inicijativama i projektima koji imaju potencijal za razvoj i koji su kreirani za opšte dobro, ali nisu dovoljno vidljivi ili ne znaju kako do cilja.

Podršku pružamo kroz obrazovanje, obuku i mentorstvo radi unapređenja i osnaživanja potencijala, jačanja kapaciteta, kao i ostvarenja intelektualne (idejne) i materijalne nezavisnosti samih projekata formalnih i neformalnih timova i pojedinaca.

Svest o tome da smo svi deo zajednice, otvara nam prostor za akciju. Minimum doprinosa koji svaki pojedinac može da pruži za bolje društvo, želimo da generišemo i ojačamo. Dobrovoljnim uključivanjem i učešćem svakog od nas (pojedinačno ili u okviru inicijativa) u kreiranju, afirmaciji i realizaciji tema izuzetno značajnim za društvo, možemo da se nadamo takvom društvu.

Bilo da ste zainteresovani za zaštitu životne sredine, poštovanje ljudskih prava ili bolji položaj marginalizovanih grupa, tu smo za vaše ideje.

Zajednica je stub

Nismo sami. U realizaciji naših ciljeva i ideja okupljamo iskusne i ugledne eksperte i aktiviste iz brojnih oblasti sa kojima zajedno, a za potrebe vaših ideja i projekata, razvijamo strategije, razmenjujemo iskustva i znanje, predlažemo rešenja, mapiramo taktike ali kreiramo i javne politike u procesima istraživačkog i edukativnog karaktera, kako bismo zajedno došli do modernizovanja i poboljšanja socijalne, ekonomske, ekološke i političke atmosfere u zemlji i regionu, uz implementaciju postulata ljudskih prava u svim segmentima delovanja.

Time olakšavamo pristup javnosti temama od zajedničkog interesa, dobrovoljno uključivanje javnosti (od specifične – stručne tj. ekspertske, pa sve do najšire javnosti), čijom podrškom i  doprinosom u kreiranju, afirmaciji i realizaciji tema izuzetno značajnih za društvo, radimo na poboljšanju uslova za bolji i kvalitetniji život, kako u lokalnim zajednicama, tako i u regionu, pa i šire.

Glas je snaga

Moramo da dignemo glas. On nam daje snagu. Više glasova, veću snagu. Kako to radimo? Znanjem, iskustvom i strašću, svaku zamisao od konkretne koristi za društvo želimo da učinimo vidljivom, relevantnom i primenjivom. Jer ona nije samo vaša, ona je važna za sve nas. Kao takva treba da bude i pericpirana od strane šire javnosti.

To radimo razvijanjem temeljnih i jasno usmerenih komunikacijskih strategija i rešenja. Podižemo vidljivost, radimo na izgradnji potencijala, promociji i boljoj komunikaciji samih ideja, inicijativa i projekata. Produkcijom savremenih komunikacijskih formi u elektronskim i novim medijima, kao i izdavačkom delatnošću u oblasti savremenih metoda i trendova podsticanja i podrške društveno značajnih projekata, idemo i korak dalje ka edukaciji javnosti, pojedinaca i grupa.

Da konačno progovorimo jezikom koji svi razumeju. I da nas svi čuju.

Back to top