Uncategorized

Naša crowdfunding platforma Dobri Dabar će u narednom periodu ugostiti pet najboljih ideja i projekata organizacija civilnog društva iz cele Srbije, koje su prošle program edukacije u okviru projekta „Jačanje kapaciteta civilnog sektora za crowdfunding kao alternativne metode finansiranja“. Zahvaljujući našoj krovnoj organizaciji Loud Crowd Association koja je sve ovo zakuvala i organiz

Back to top