Loud Crowd

PrEP kampanja u saradnji sa Crvenom linijom!

U saradnji sa udruženjem Crvena linja kreirali smo kampanju i vizuelna rešenja sa ciljem podizanja svesti o svrsi, značaju i upotrebi PrEP-a u Srbiji. U pitanju je nacionalna kampanja pod nazivom „PrEREPARAČKA PRIČA …jer jedna avantura može postati triler“ koja se sprovodi od 1. novembra do 1. februara naredne godine.

Kampanja ima za cilj da informiše i edukuje javnost o tome šta je PrEP, kako se koristi, koje su prednosti i kome zainteresovani mogu da se obrate za više informacija. Loud Crowd udruženje je angažovano da osmisli predlog naziva kampanje i vizuelni identitet kampanje, da izradi social media strategiju i realizuje kampanju.       

Predlogom rešenja želeli smo da u svakom smislu kampanju prilagodimo modelu koji nameću društvene mreže: ciljanoj javnosti želimo da se obratimo jezikom koji im je prepoznatljiv, vizualima koji su dinamični i kreativni, koji privlače pažnju na pristojan i lako razumljiv način.

Asocijacija na svima poznat naziv filma predstavlja kreativno, adekvatno i asocijativno rešenje za naziv kampanje koje ne samo da privlači pažnju već i ukazuje na neke činjenice u vezi PrEP – o tome se mnogo priča ali malo zna! Dodatakom na naziv kampanje bliže želimo da izazovemo pažnju, asocirajući i podsećajući ciljnu grupu na ono sa čime se sigurno suočava – ukoliko nisu pažljivi, nešto što bi trebalo da predstavlja zadovoljstvo veoma lako može da preraste u agoniju sa neizvesnim krajem, ukoliko nema dovoljno poznavanja svrhe, odgovorne upotrebe i prednosti ovog vida zaštite.

 

Kroz vizuelni znak kampanje želeli smo da povežemo opšte poznato uverenje – da je PrEP zamena za kondom. Iskoristili smo oblik pilule na diskretan i asocijativan način – kroz tri tačke na piluli i završni oblik koji direktno asocira na „speech bubble“ želimo da skrenemo pažnju da je potrebno da o PrEP razgovara, pita i sazna više. Kroz vizuale kampanje hteli smo prikažemo svakodnevne situacije sa kojima se susreću pripadnici MSM populacije, u komunikaciji kroz dejting aplikacije, društvene mreže.

U tom smislu, kroz niz ilustracija želimo da kroz formu dijaloga postavimo neka od pitanja sa kojima se MSM susreću i na taj način privučemo pažnju na saržaj – tekst koji prati ilustraciju.

Kreirali smo PrEPARAČKU PRIČU kako bi vam skrenuli pažnju da obična avantura može postati triler, ali i prerasti u horor priču.   

Udruženje Crvena linija punih 20 godina svakodnevno radi na unapređenju kvaliteta života, poštovanja prava i socijalne inkluzije osoba koje žive sa HIV-om, mladih i drugih osetljivih grupa senzibilizacijom šire javnosti, edukacijom i javnim zastupanjem za društvo jednakih mogućnosti. Pored aktivnosti usmerenih na pomoć i podršku osobama sa HIV-om, njihove aktivnosti su usmerene i na opštu populaciju – naročito mlade: organizovanjem brzog testiranja na HIV i druge polno prenosive infekcije (PPI), organizovanjem javnih dešavanja i kampanja sa ciljem podizanja svesti u borbi protiv diskriminacije i poštovanja ljudskih prava.

Back to top