Loud Crowd

Webinar o donacijskim platformama i politikama u Srbiji

U okviru projekta „Alternativno finansiranje i donacije za lokalne subjekte u Srbiji“ održan je webinar o pravnom okviru i platformama za donacije u Srbiji. Učesnici i govornici su akteri budućih kampanja koji imaju različtu ulogu u procesu grupnog finansiranja – od predstavnika jedine domaće crowdfunding platforme, preko predstavnika privrede do udruženja iz dijaspore.

O pregledu tržišta donacija u Srbiji govorio je Nejtan Koešel, direktnor i osnivač Fondacije Catalyst koja je vlasnik donacijske crowdfunding platforme Donacije.rs. On je učesnicima predstavio podatke koje Fondacija prikuplja svake godine i koji predstavljaju najbolji uvid u tržište donacija u Srbiji. Kroz svoju prezentaciju govorio je o tome ko u Srbiji daje najviše donacija, koji je prosečni iznos donacije kao i koje su namene donacija.

Na panelu o iskustvu Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED) sa donacijama privatnog sektora tokom pandemije koronavirusa govorili su Višnja Račić, menadžerka za razvoj članstva i društveno odgovorno poslovanje iz NALED, Ljiljana Radosavljević, menadžerka za odnose sa vladinim sektorom, medijima i korporativne komunikacije kompanije Marbo Product, Teodora Pasulj iz Koka Kola Helenik grupe i Milica Jovetić, zamenica direktora za korporativne komunikacije MK Grupe. Na ovoj sesiji predstavnici privrede govorili su o svom iskustvu doniranja tokom pandemije, prioritetima i načinima na koje su donosili odluke koga i na koji način podržati u teškoj situaciji. Ništa manje važno, naveli su izazove sa kojima su se u tom periodu suočavali. Višnja Račić iz NALED predstavila je aktivnosti NALED-a u periodu pandemije kao i rezultate platforme za donacije koja je aktivirana tokom pandemije.

Dijalog o javnim politikama koje se tiču donacija u Srbiji u nastavku dana bio je fokusiran na poboljšanje uslova za finansijske donacije i donacije u robi i uslugama. Jelena Todorović iz Republičkog sekretarijata za javne politike govorila je o zakonodavnim rešenjima i aktuelnim ograničenjima koja otvaraju prostor za poboljšanje. Programska menadžerka Foruma za odgovorno poslovanje Milica Mišković govorila je o iskustvu i potrebama članova ovog udruženja odnosno potencijalnim predlozima za poboljšanje situacije. Direktor za partnerstva Fondacije Catalyst Miloš Nikolić i predsednik udruženja Loud Crowd Dušan Vulović govorili su o iskustvima koje imaju sa donacijama u crowdfunding kampanjama a predstavnici privrede koji su učesvovali na panelu pojasnili su svoje potrebe i predloge za poboljšanje zakonodavnog okvira.

Back to top