Loud Crowd

Loud Crowd i NALED jačaju kapacitete za građanski crowdfunding

Udruženje Loud Crowd i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) potpisali su ugovor o partnerstvu na implementaciji projekta „Alternativno finansiranje i donacije za lokalne subjekte u Srbiji“. Projekat zajednički sprovode Nemačko – srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje dok će članovi tima Loud Crowd biti uključeni kao ekspeti za crowdfunding i alternativno finansiranje.

Cilj projekta je istraživanje mogućnosti za alternativno finansiranje i kreiranje potencijalnog modela za uspostavljanje crowdfunding platforme zasnovane na donacijama, ali i izgradnja kapaciteta lokalnih zajednica da se uključe u alternativno finansiranje i aktivnosti zasnovane na donacijama.

Tokom projekta biće organizovan niz aktivnosti kroz koje će se mapirati potrebe lokalnih zajednica, korporativnih donatora i građana kako bi se došlo do najboljih rešenja za buduću platformu i razvoj građanskog crowdfunding-a. Serija edukativnih radionica namenjena lokalnim samoupravama i udruženjima kroz koju će učiti o alternativnim finansijama biće organizovana kako bi se ojačali njihovi kapaciteti za kampanje grupnog finansiranja a odabrani će imati priliku i da dodatno razviju svoje ideje za kampanje i nauče kako da ih predstave na najbolji mogući način.

Obzirom da je broj učesnika radionica ograničen, u okviru projekta biće pripremljena i brošura o crowdfunding-u za lokalne zajednice koja će biti vredan resurs za sve zainteresovane lokalne samouprave i udruženja građana.

Back to top